خرید قیچی پیوند مدل J68 


قیمت : 629000 تومان


برند : Miscellaneous


خرید پستی قیچی پیوند مدل J68 


قیمت قیچی پیوند مدل J68  


برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.قیچی پیوند مدل J68


   


برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید. 


باغداران جهت اصلاح نژاد و بهره وری بیشتر در باغ خود اقدام به پیوند زدن درختان خود میکنند . پیوند درختان بسیار حساس بوده و نیاز به آموزش و تجربه بالایی دارد . با استفاده از قیچی پیوند این کار بسیار راحت شده و ریسک رد پیوند بسیار پایین میاید .قیچی پیوند به لحاظ طراحی خاصی که تیغه آن دارد میتواند پیوند اسکنه ای را به بهترین شکل ممکن در زمان بسیار کم انجام دهد . قیچی پیوند J68 ساقه هایی تا قطر 30 میلی متر را به راحتی پیوند میزند . بهترین زمان برای انجام پیوند اسکنه ای در زمان بیدار شدن درخت میباشد .


 تصاویر بیشتر


 قیچی پیوند مدل J68
قیچی پیوند مدل J68
قیچی پیوند مدل J68


 


برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.قیچی پیوند مدل J68
قیچی پیوند مدل J68
قیچی پیوند مدل J68


 


 


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه

فروشگاه قیچی پیوند مدل j68 خرید قیچی پیوند مدل J68 قیمت : 629000 تومانبرند : Miscellaneousخرید پستی قیچی پیوند مدل J68 قیمت قیچی پیوند مدل J68  برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.    برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید. باغداران جهت اصلاح نژاد و بهره وری بیشتر در باغ خود اقدام به پیوند زدن درختان خود میکنند . پیوند درختان بسیار حساس بوده و نیاز به آموزش و تجربه بالایی دارد . با استفاده از قیچی پیوند این کار بسیار راحت شده و ریسک رد پیوند بسیار پایین میاید .قیچی پیوند به لحاظ طراحی خاصی که تیغه آن دارد میتواند…